Van het gas af met een Warmte-Koude Opslag

Homepage Nieuws

De Vogelwijk is op weg naar een aardgasvrije wijk. Een van de mogelijkheden is Warmte-Koude Opslag (WKO) voor woningen die goed geïsoleerd zijn. Bij WKO wordt gebruik gemaakt van ondergrondse leidingen in boorputten waar ’s winters warmte aan wordt onttrokken om de woning te verwarmen en ’s zomers het omgekeerde om de woning te koelen. 

Na de informatieavond van 27 maart jl. is een groep enthousiaste Vogelwijkbewoners gestart om (onder andere) de mogelijkheden van een WKO voor de nieuwbouw te onderzoeken. Deze groep is sinds eind maart drie keer bijeen geweest. Intussen is duidelijk geworden dat er genoeg huishoudens interesse hebben, zodat WKO als alternatief voor gas verder kan worden uitgewerkt.
Het is leuk om te ervaren dat velen van jullie ook enthousiast zijn. Binnen de werkgroep is een start gemaakt met het inventariseren van een aantal technische en juridische vraagstukken, zodat we t.z.t. een goede uitvraag kunnen doen voor de verdere uitwerking daarvan. Ook zijn er alweer waardevolle ideeën over de gevolgstappen. De werkgroep trekt hierin samen op met zowel de gemeente Leiden als met andere initiatieven/projectgroepen in de omgeving.

Wat het alternatief voor het gas ook wordt, duidelijk is dat dit project meerdere jaren in beslag zal nemen. Echter, we weten over enige tijd al wel wat de voor- en nadelen, kosten en baten en juridische aspecten van de WKO-optie zullen zijn. Wij houden jullie daarvan digitaal op de hoogte.
 
De werkgroep WKO bestaat uit: Oskar de Kuijer, Joke Ouwehand, Henriette Jensenius, Marjolein Kriek en namens Vogelwijk Energiezuinig: Els de Hullu.

Mocht u overigens ook enthousiast zijn, maar u heeft dit nog niet laten weten, of mochten er vragen zijn, dan graag even een mail sturen naar energiezuinig@vogelwijk.nl.

Klik hier voor meer informatie over Warmte-Koude Opslag: WKO 3