Wie, wat, hoe

We staan in Nederland voor een grote opgave: de energietransitie. Overal worden stappen gezet om van het gas af te komen. Maar wat is de beste aanpak? Stichting Vogelwijk Energiezuinig is een onafhankelijk bewonersinitiatief dat werkt aan een duurzame toekomst voor de wijk. We streven ernaar dat in 2050 alle wijkbewoners kunnen profiteren van een betaalbare, duurzame warmtevoorziening. Op weg daarnaartoe, moeten de bewoners voldoende energiebesparende maatregelen hebben genomen om te kunnen overstappen op een alternatieve warmtevoorziening. Vogelwijk Energiezuinig helpt de wijkbewoners om die overstap te kunnen maken.

Wie zijn wij en wat doen wij?
Eind 2019 is de Stichting Vogelwijk Energiezuinig opgericht. We zijn een kleine groep actieve wijkbewoners, bestaande uit: Els de Hullu (voorzitter), Joke Ouwehand (secretaris), Gosse Jensma (penningmeester), Gijs Santen (bestuurslid), Cees Meijer (communicatieadviseur). Het kernteam initieert nieuwe activiteiten en evenementen, deelt kennis en ervaringen met de wijk, volgt nauwlettend de ontwikkelingen op het gebied van energietransitie en blijft op de hoogte  van relevante technische ontwikkelingen. Het kernteam onderhoudt verder contacten met instanties die van relevant zijn voor het realiseren van onze doelen, zoals de gemeente Leiden en andere bewonersinitiatieven. Het kernteam werkt nauw samen met Marcel Terlouw, onze wijkambassadeur.

Wat is ons doel?
Ons doel is het energieverbruik te verminderen, zodat in 2050 alle wijkbewoners gebruik kunnen maken van duurzame, hernieuwbare energiebronnen als alternatief voor aardgas. Dat doen we door onze huizen te verduurzamen en door energiebesparende maatregelen te treffen. Op die manier verminderen we het energieverbruik, wat goed is voor het milieu en onze portemonnee. Belangrijk uitgangspunt is dat we comfortabel kunnen blijven wonen.

Ook in onze wijk zien veel bewoners de urgentie, maar weten vaak niet goed welke stappen ze moeten nemen en welke maatregelen ze zelf kunnen treffen. Vogelwijk Energiezuinig wil wijkbewoners helpen antwoord te vinden op lastige vragen, zoals: welke alternatieve warmtevoorzieningen zijn er en hoe moeten we dat aanpakken: individueel of collectief? En – ook niet onbelangrijk – wie gaat dat allemaal betalen? Uiteindelijk moeten alle bewoners inzicht hebben in de mogelijkheden en weloverwogen keuzes kunnen maken voor hun eigen huis en voor de wijk. 

Hoe doen we dat?
Sinds de start van het bewonersinitiatief in 2018 is een aantal belangrijke stappen gezet. We subsidie gevraagd en gekregen van de provincie Zuid-Holland. Dit bedrag maakt het mogelijk om onderzoek te laten doen naar alternatieve warmtevoorzieningen wijk, of kijken we per woningtype wat de meest effectieve energiebesparende maatregelen zijn. Verder kunnen we een deel van het subsidiegeld inzetten voor participatie-activiteiten.  Alles wat we doen, moet bijdragen aan de doelstellingen van de overheid. Als tegenprestatie moeten we als bewoners tijd investeren in het project en ook zelf maatregelen treffen om onze woningen te verduurzamen.

Een greep uit onze activiteiten

 • We hebben een onderzoek laten uitvoeren door Greenvis naar duurzame warmteopties in de wijk.
 • We hebben drie gecertificeerde energiecoaches, die met kennis van zaken kunnen adviseren over maatregelen die bewoners zelf kunnen treffen in hun eigen huis: van het instellen van de CV-ketel tot het isoleren van de woning. De bewoners kunnen kosteloos gebruik maken van het zogeheten HOOMdossier, een online tool dat gebruikt je kunt gebruiken voor het verduurzamen van de woning. De energiecoaches kunnen je daarover meer vertellen. Een energiebezoek aanvragen kan via: energiezuinig@vogelwijk.nl
 • We hebben een Energiebox (gekregen van de gemeente) boordevol met handige meetapparatuur en voorbeelden van isolatiemateriaal. Sinds kort zit daar ook een infraroodcamera en een CO2-meter in. Wijkbewoners kunnen de Energiebox voor ongeveer 1 week lenen en afhalen bij Gosse Jensma, Vinkenstraat 8. Handig om van tevoren even een mailtje te sturen, om te voorkomen dat je achter het net vist.
 • We faciliteren bij thema- en buurgroepjes, waar buren samen aan de aan de slag gaan met een bepaald onderwerp dat hun belangstelling heeft. De groepjes komen tot een gezamenlijk aanpak voor het treffen van energiebesparende maatregelen of onderzoeken de gezamenlijke aanschaf van duurzame materialen of apparatuur. Voorbeelden zijn: zonnepanelen, groene daken en hybride warmtepompen. Heb je een idee, meld je aan bij energiezuinig@vogelwijk.nl en wij kijken of daar meer belangstelling voor is, zodat we samen aan de slag kunnen met een groepje wijkbewoners.
 • We steken heel veel energie in communicatie met de wijk:
  • door informatiebijeenkomsten en webinars te organiseren, waar we kennis met elkaar delen en ervaringen uitwisselen.
  • we versturen regelmatig digitale nieuwsbrieven, abonneren kan via:  energiezuinig@vogelwijk.nl. Soms verspreiden we huis-aan-huis flyers om op die manier de hele wijk te bereiken. 
  • we zijn actief op sociale media (Nextdoor en Facebook).
  • we hebben een website met heel veel interessant nieuws, praktische tips en andere actuele wetenswaardigheden.
 • Relatiebeheer: we zijn een serieuze gesprekspartner voor de gemeente Leiden als het gaat om de energietransitie in de wijk. We hebben regelmatig overleg over de TransitieVisie Warmte en de uitwerking daarvan voor de Vogelwijk. Verder onderhouden we contacten met instanties, die relevant zijn voor het realiseren van onze doelen.
 • Participatie: uiteraard willen we zoveel mogelijk wijkbewoners betrekken bij de energietransitie in de wijk en de activiteiten van Vogelwijk Energiezuinig. Heb je ideeën of misschien wil je zelf actief meedoen? Laat het ons weten door een mailtje te sturen naar:  energiezuinig@vogelwijk.nl