Burgerberaad Energietransitie: doe mee en meld je vóór 30 juni aan

De energietransitie gaat ons allemaal aan. Ieders ervaring en ideeën zijn belangrijk, alle ideeën samen vormen een beeld. De gemeente Leiden organiseert een burgerberaad energietransitie, omdat de gemeente het belangrijk vindt om uw mening te horen. Doet u ook mee?
Naast een startbijeenkomst, gaat het om vier bijeenkomsten, waar een financiële vergoeding tegenover staat. Het maakt niet uit of Lees meer –>

Nieuwsbrief #18

Hoe gaat het nu verder met de activiteiten van Vogelwijk Energiezuinig en welke concrete maatregelen zijn in gang gezet? Lees meer daarover in de laatste Nieuwsbrief #18 van juni 2023 Lees meer –>

Van het gas af met een Warmte-Koude Opslag

De Vogelwijk is op weg naar een aardgasvrije wijk. Een van de mogelijkheden is Warmte-Koude Opslag (WKO) voor woningen die goed geïsoleerd zijn. Bij WKO wordt gebruik gemaakt van ondergrondse leidingen in boorputten waar ’s winters warmte aan wordt onttrokken om de woning te verwarmen en ’s zomers het omgekeerde om de woning te koelen. Na de informatieavond van 27 maart jl. is een groLees meer –>

Belangstelling aanschaf warmtepomp?

Er is een tweede groep belangstellenden aan de slag gegaan. Op 30 mei was de eerste bijeenkomst; de tweede volgt in september. Je kunt nog meedoen en je aansluiten bij deze bewonersgroep Klik hier voor meer informatie. Belangstelling? Stuur een e-mail naar energiezuinig@vogelwijk.nl Lees meer –>

Roofclix in de Vogelwijk?

Als nieuwe mogelijkheid voor energiebesparing door middel van isolatie, in combinatie met verhoging van het wooncomfort, bestrijding van hittestress en langere levensduur van dakbedekking, zijn Roofclix het overwegen waard om toe te passen op woningen in de Vogelwijk. Voor de realisatie van Roofclix is een aparte mailgroep gemaakt van ruim 20 percelen die interesse hebben voor mogelijke Lees meer –>

Portiek- en spouwmuurisolatie oudbouw

SPOUWMUURISOLATIE
De afgelopen tijd is er veel gebeurd in de wijk. We hebben met een bedrijf in een aantal straten de spouwmuren geïnspecteerd. Hieruit bleek dat alle gecontroleerde spouwmuren geschikt zijn om te isoleren. De spouwdikte verschilt per straat en varieert van 4,5-7,5 cm. Dat betekent dat niet overal alle soorten isolatiemateriaal kunnen worden gebruikt. Voor de smalle spouwmuren Lees meer –>

Samenwerken aan een energiezuinige Vogelwijk

Met 53 wijkbewoners is op 27 maart jl. enthousiast gesproken over vier opties om onze huizen energiezuiniger te maken. Elk van deze opties wordt nader uitgezocht door een groepje geïnteresseerde wijkbewoners. Roofclix: klik hier voor meer informatie.
Spouwmuur- en portiekisolatie oudbouw: klik hier voor meer informatie.
WKO: warmte-/koudeopslag: klik hier voor meer informatie.
WarmLees meer –>

Prijswinnaars ‘mijn idee om energie te besparen’ bekend

Er zijn ruim achttien zeer uiteenlopende ideeën ontvangen in de brievenbus van het duurzame Vogelhuis tijdens de Energiemarkt op 3 september. De ideeën varieerden van bij elkaar eten, vroeger naar bed, gemeenschappelijk aanbesteden van isolatie, CO2-uitstoot monitoren, tot vaker op visite gaan bij je buren. De jury, bestaande uit Gijs Santen, Marcel Terlouw en Cees Meijer hebben alle inzendiLees meer –>

Energiemarkt 3 september

Zaterdag 3 september hadden we weer een geweldig wijkfeest op het centrale veld en dit keer met een energiemarkt van Vogelwijk Energiezuinig. Het was prachtig weer en met ruim 200 bezoekers hadden we een mooie opkomst. 
Er waren allerlei activiteiten voor jong en oud, groot en klein, zoals schminken, de traditionele estafetteloop, schaken en knutselen. De speeltuin had gezorgd voor een groot sprLees meer –>

Rapport duurzame warmte Vogelwijk

Op 12 mei heeft Greenvis het rapport ‘Duurzame warmte voor de Vogelwijk’ opgeleverd en gepresenteerd aan de wijk. Er waren ruim 20 deelnemers. Vogelwijk Energiezuinig is heel blij met het eindresultaat dat er nu ligt. Ook Greenvis kijkt terug ‘op een leerzame ervaring’ en vond het webinar een ‘ontzettend fijne afsluiting’. Zij wensen de Vogelwijk veel plezier in de voortzetting van dit avontuur, Lees meer –>

Videoboodschap wethouder Ashley North

Wethouder Ashley North zou op zaterdag 5 september het wijkfeest van de Vogelwijk openen. Helaas kon het feest voor het eerst in 45 jaar niet doorgaan, wat het wijkcomité erg jammer vindt. De wethouder stuurde ons wel een videoboodschap. Deze is ook geplaatst op de Facebookpagina van de Vogelwijk en op Nextdoor. Lees meer –>

Doemee Leiden – online participatieplatform

De gemeente Leiden wil haar bewoners op zoveel mogelijke manieren betrekken, bij het maken van beleid of bij specifieke projecten. Het participatieplatform Doemee Leiden helpt daarbij. Hier kunnen bewoners op elk moment meedoen en een bijdrage leveren. Afhankelijk van het soort project of de vraag wordt dit platform ingezet om ideeën op te halen, te discussiëren, enquêtes te lanceren, Lees meer –>

Herinrichting Vogelwijk – extra editie nieuwsbrief

De riolering in de Vogelwijk en in delen van de Raadsherenbuurt is ongeveer 45 jaar oud en moet vanwege de slechte kwaliteit vervangen worden.Het Wijkcomité Vogelwijk en Vogelwijk Energiezuinig trekken hierin gezamenlijk op, gezien de vele raakvlakken en gezamenlijke belangen. We houden jullie op de hoogte van de vorderingen. We hebben de gemeente Leiden – in de persoon van David van Zanten – beLees meer –>

Vervanging riolering en herinrichting openbare ruimte

De riolering in de Vogelwijk en in delen van de Raadsherenbuurt is ongeveer 45 jaar oud en moet vanwege de slechte kwaliteit vervangen worden. De rioolvervanging is een goede aanleiding om ook meteen de straten, trottoirs en het groen op te knappen. In de “Nota van Uitgangspunten rioolvervanging en herinrichting openbare ruimte Vogelwijk-Raadsherenbuurt” zijn de ontwerp- en beleidsuitgangspunLees meer –>

2020 jaar van het dak in Leiden

Wat doe jij op je dak?
Leiden heeft naar schatting ca. 3000m2 dakoppervlak. Daar liggen kansen. Want op het dak kun je niet alleen energie opwekken (bijvoorbeeld via zonnepanelen), je kunt er ook water vasthouden en de stad of je woning verkoelen met groene daken. Je kunt ook wonen op het dak en je kunt er zelfs hele parken of daktuinen aanleggen, zodat je er kunt recreëren, of de natuur een hanLees meer –>

Meten is weten: Mindergas.nl

Hoe weet je of besparingsmaatregelen werken? Hoeveel schelen tochtstrip of andere isolatiemaatregelen in je portemonnee? Je kunt hoopvol kijken naar je nieuwe gasrekening. Maar vergelijking van je gasgebruik over meerdere jaren geeft geen betrouwbaar beeld, omdat het weer elk jaar anders is. Mindergas.nl combineert jouw gasmeterstanden met de temperatuurgegevens van het KNMI en daardoor wordt hetLees meer –>

Gemeente deelt teGOEDbonnen uit voor duurzame maatregelen

Vanaf mei kunnen Leidse woningeigenaren teGOEDbonnen krijgen voor het uitvoeren van eenvoudige duurzame maatregelen, zoals tochtstrips, radiatorfolie, een waterbesparende douchekop, enzovoort. Elke woningeigenaar kan een bon ter waarde van maximaal 70 euro krijgen of kiezen voor een energiebesparingstraject van 70 euro. (meer…)Lees meer –>

Nuttige tips

Hoe kan ik mijn CV-installatie beter inregelen? Er zijn twee stappen die je kunt nemen om het energieverbruik van je CV-ketel terug te dringen. (meer…)Lees meer –>

WIE, WAT, HOE?

We staan in Nederland voor een grote opgave: de energietransitie. Overal worden stappen gezet om van het gas af te komen. Maar wat is de beste aanpak? Stichting Vogelwijk Energiezuinig is een onafhankelijk bewonersinitiatief dat werkt aan een duurzame toekomst voor de wijk. We streven ernaar dat in 2050 alle wijkbewoners kunnen profiteren van een betaalbare, duurzame warmtevoorziening. Op weg daaLees meer –>