Subsidies

Hieronder staat een aantal linkjes over subsidiemogelijkheden:

De gemeente Leiden heeft een nieuwe subsidieregeling ‘Lokale Energie Initiatieven Leiden’. De gemeente wil met deze nieuwe regeling inwoners bewust maken van wat zij nu zelf al kunnen doen om voorbereid te zijn op een toekomst zonder aardgas. Het is niet vrijblijvend, je moet bij de aanvraag zo duidelijk mogelijk aangeven wat het initiatief concreet oplevert. Er zijn jaarlijks twee rondes: aanvraag indienen tot 1 april of tot 1 september.
Heb je zelf een idee, of wil je samen met je buren of met Vogelwijk  Energiezuinig een subsidie aanvragen, kijk voor meer informatie op www.gagoed.nl
Misschien wil je dit samen met Vogelwijk Energiezuinig doen, laat ons dat weten via ons e-mailadres: energiezuinig@vogelwijk.nl

Subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH) 
Voorwaarde is dat je twee of meer energiebesparende isolatiemaatregelen hebt uitgevoerd en betaald. De SEEH is per 31 december gesloten; je kunt geen aanvraag meer indienen voor deze subsidieregeling. Per 4 januari 2021 is er voor isolatiemaatregelen wel subsidie beschikbaar via de regeling Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE). 

InvesteringsSubsidie Duurzame Energie (ISDE)
Met deze regeling kunnen woningeigenaren (en ook VvE’s) subsidie aanvragen voor een zonneboiler, een warmtepomp, isolatiemaatregelen en aansluiting op een warmtenet. Kijk op de site van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voor welke subsidie je precies in aanmerking komt en onder welke voorwaarden. 

Subsidie groene daken
Vanaf 1 januari 2021 kan er weer subsidie worden aangevraagd voor het aanleggen van een groen dak. Met de subsidie Groene Daken stimuleert de gemeente Leiden de aanleg van groene daken. Dat zijn mos-, sedum-, gras- of kruidendaken. Klik hier voor meer informatie.

Er zijn ook mogelijkheden voor het afsluiten van een lening tegen gunstige voorwaarden voor het treffen van maatregelen op het gebied van duurzaamheid en energiebesparing :