Doorstart in afgeslankte vorm

Eind 2019 is de Stichting Vogelwijk Energiezuinig opgericht. Ruim vijf jaar heeft deze kleine groep actieve wijkbewoners hard gewerkt om haar doelen te realiseren: het verminderen van het energieverbruik, zodat in 2025 alle wijkbewoners gebruik kunnen maken van duurzame, hernieuwbare energiebronnen als alternatief voor aardgas. De activiteiten waren vooral gericht op verduurzaming van de huizen en het treffen van energiebesparende maatregelen.
Lees verder…

 

Verslag bewonersavond WKO

De opkomst bij de bewonersavond over WKO op 9 april was boven verwachting groot: er waren circa 25 geïnteresseerden. Dit is een korte samenvatting van de presentaties. Els de Hullu deed de aftrap en kondigde haar aftreden aan als voorzitter...
Lees meer >>

Nieuwsbrief #20

...
Lees meer >>

Leids Burgerberaad: veel kansen voor snellere energietransitie

Ruim honderd Leidenaren, uit alle lagen van de bevolking, hebben zich de afgelopen maanden samen gebogen over de vraag hoe de energietransitie in Leiden versneld kan worden om zo de CO2-uitstoot omlaag te krijgen. Het leverde 24 zeer diverse voorstellen...
Lees meer >>

Afscheid wijkambassadeur

De Vogelwijk heeft geen wijkambassadeur meer. Marcel Terlouw moet stoppen en dat vinden wij heel jammer. Hij is voor velen in de wijk inmiddels een vertrouwd gezicht en hij heeft veel bijgedragen aan Vogelwijk Energiezuinig. Gelukkig is hij niet helemaal...
Lees meer >>

Roofclix in de Vogelwijk

Als nieuwe mogelijkheid voor energiebesparing door middel van isolatie, in combinatie met verhoging van het wooncomfort, bestrijding van hittestress en langere levensduur van dakbedekking, zijn Roofclix het overwegen waard om toe te passen op woningen in de Vogelwijk. Een eerste...
Lees meer >>

Belangstelling aanschaf warmtepomp?

Er is een tweede groep belangstellenden aan de slag gegaan. Je kunt nog meedoen en je aansluiten bij deze bewonersgroep Klik hier voor meer informatie. Belangstelling? Stuur een e-mail naar energiezuinig@vogelwijk.nl...
Lees meer >>

Samenwerken aan een energiezuinige Vogelwijk

Met 53 wijkbewoners is op 27 maart jl. enthousiast gesproken over vier opties om onze huizen energiezuiniger te maken. Elk van deze opties wordt nader uitgezocht door een groepje geïnteresseerde wijkbewoners. Heb je belangstelling en/of wil je op de hoogte...
Lees meer >>