Meedoen

KANSEN VOOR EEN ENERGIEZUINIGE WIJK

De Vogelwijk heeft een lange historie van zelfwerkzaamheid. Als we de aanwezige kennis en enthousiasme kunnen mobiliseren, zijn we ervan overtuigd dat we gezamenlijk ook op het gebied van duurzaamheid geweldige dingen kunnen bereiken.

We zijn in 2018 met een aantal bewoners enthousiast van start gegaan en hebben al een paar belangrijke stappen gezet in de energietransitie. In 2019 heeft ons bewonersinitiatief Vogelwijk Energiezuinig concreter vorm gekregen en inmiddels zijn we een stichting geworden. Hiervoor is een kerngroep actief die regelmatig bij elkaar komt om de voortgang te bespreken. Maar we willen graag dat zoveel mogelijk bewoners meedoen met ons wijkinitiatief op een voor hen passende manier. Daarom proberen we wijkbewoners te enthousiasmeren, zodat die zelf aan de slag gaan door samen met de buren groepjes te vormen over een bepaald thema of gewoon om informatie met elkaar te delen. Een goed voorbeeld is de tweede ronde zonnepanelen, waar inmiddels zo’n 25 geïnteresseerde bewoners aan meedoen. Een ander voorbeeld zijn de energiebezoeken. Wil je advies en tips over energiebesparing in je huis? Als je het formulier invult, komen we – na telefonische afspraak – langs voor een energiebezoek. 

Wil je op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen, of wil je actief meedoen? Je kunt je interesse kenbaar maken door de onderstaande vragen aan te vinken en je contactgegevens in te vullen.