Achtergronden

De 20 beste tips om energie te besparen, een praktische gids van Slimme Buur, die voor iedereen interessant is. En het is helemaal niet zo moeilijk.


DWA rapportage Statenkwartier op weg naar aardgasvrij  (maart 2020). Ook in het Statenkwartier in Den Haag zijn ze op zoek naar alternatieven voor aardgas. In dit rapport zijn varianten uitgewerkt die ook interessant zijn voor de Vogelwijk. Tevens wordt inzichtelijk gemaakt welke woningaanpassingen nodig zijn bij de verschillende varianten. Voor wie dat interessant vindt, staan er in de bijlage de uitgangspunten bij de berekeningen


GaGoed Leiden en de wijkambassadeurs helpen Leidenaren bij het maken van de juiste keuze, bijvoorbeeld op het gebied van energie. Iedere wijk heeft een energie wijkambassadeur. Voor de Vogelwijk is dat Yung Lie.


In 2019 heeft het Duurzaam Bouwloket Leiden een aantal duurzaamheidsscans uitgevoerd bij diverse nieuwbouwwoningen, die als referentie kunnen dienen voor vergelijkbare woningen in de wijk. De rapporten, maar ook andere interessante informatie zijn te vinden op hun website.


In 2018 heeft Erfgoed Leiden onderzoek gedaan naar de duurzaamheid van de Vogelwijk. Dit is de link naar de Presentatie duurzaamheidsscan Vogelwijk over de aanpak en het resultaat. Dit is de link naar het Maatwerkadvies voor de Vogelwijk vol met tips over energiebesparing.


Actieonderzoek Statenwarmte, naar een aardgasloos Statenkwartier in Den Haag. Belangrijkste onderzoeksvraag is: welke duurzame energie- en warmteoplossingen zijn voor het Statenkwartier haalbaar, gegeven een aardgasloos Statenkwartier in 2030? 


Voor vier wijken in Den Haag, die zich kenmerken door karakteristieke woningen uit de jaren 1880 – 1940, is door DWA onderzocht welke duurzame warmteconcepten, als alternatief voor de conventionele gasgestookte combiketel, het meest perspectiefvol zijn. Het doel van de studie is te verkennen welk warmteconcept energetisch en financieel de beste prestaties levert. Klik hier voor het rapport ‘Verduurzaming warmtevoorziening bestaande woningen in Statenkwartier en Vogelwijk Den Haag’


Milieu Centraal is de praktische gids voor duurzame tips en adviezen. Met Milieu Centraal ontdek je wat je zelf kunt doen, en hoe je dat aanpakt. Energie besparen is makkelijk, als je weet waarop je moet letten. Met goede isolatie blijft de warmte beter in huis. Zonnepanelen wekken je eigen duurzame stroom op. En met hun snelle bespaartips verlaag je je energierekening zonder dat het je iets kost. Check welke stappen jij allemaal kunt zetten!


CE Delft is een onafhankelijke onderzoeks- en adviesorganisatie die gespecialiseerd is in het ontwikkelen van innovatieve oplossingen voor milieuproblemen. CE Delft wil zijn kennis en inzichten graag delen en maakt zijn onderzoeksresultaten voor iedereen toegankelijk. Op hun site is heel veel interessante informatie te vinden, bijvoorbeeld over duurzaamheid en over warmtetechnieken. 


Vogelwijk Energiezuinig heeft een beroep gedaan op de subsidieregeling ‘lokale initiatieven energietransitie’ van de provincie Zuid-Holland. Eind 2019 hebben heeft de provincie ons subsidieverzoek gehonoreerd met ruim vijftigduizend euro. Dit bedrag maakt het mogelijk om onderzoek te laten doen naar alternatieve warmtevoorzieningen die het meest geschikt zijn voor onze wijk, of het in kaart brengen van de meest effectieve energiebesparende maatregelen voor de huizen. Verder kunnen we een deel van het subsidiegeld inzetten voor participatie-activiteiten voor het creëren van bewustwording en draagvlak. Alles wat we doen, moet ook bijdragen aan de doelstellingen van de overheid. Als tegenprestatie moeten we als bewoners tijd in het project investeren en ook zelf maatregelen treffen om onze woningen te verduurzamen.