Doorstart in afgeslankte vorm

Eind 2019 is de Stichting Vogelwijk Energiezuinig opgericht. Ruim vijf jaar heeft deze kleine groep actieve wijkbewoners hard gewerkt om de doelen te realiseren: het verminderen van het energieverbruik, zodat in 2025 alle wijkbewoners gebruik kunnen maken van duurzame, hernieuwbare energiebronnen als alternatief voor aardgas. De activiteiten waren vooral gericht op verduurzaming van de huizen en het treffen van energiebesparende maatregelen.

Sinds de start is een aantal belangrijke stappen gezet. Dankzij de toegekende subsidie van de provincie Zuid-Holland was het mogelijk om onder meer onderzoek te laten doen naar alternatieve energievoorzieningen voor de wijk. Verder was er een inloopspreekuur van de energiecoaches, is er een energiebox boordevol met handige meetapparatuur aangeschaft, zijn er buurgroepjes gestart en hebben we diverse informatiebijeenkomsten georganiseerd. Er is een website gemaakt en ieder kwartaal werd er een digitale nieuwsbrief verspreid met allerlei handige wetenswaardigheden. Alles bij elkaar is er veel bereikt, maar minder dan waar we op gehoopt hadden.

Helaas moeten we anno 2024 constateren dat de belangstelling in de wijk voor de energietransitie afneemt. Er zijn ook geen bewoners meer te vinden die de kar willen trekken. Dat betekent dat Vogelwijk Energiezuinig in afgeslankte vorm doorgaat met een beperkt aantal bestuursleden en geen nieuwe activiteiten meer oppakt. Dit zijn: Oskar de Kuijer, Els de Hullu, Gosse Jensma en Marcel Terlouw.

Er is nog één werkgroep actief, die zich bezighoudt met Warmte-Koudeopslag voor goed geïsoleerde huizen in de wijk, onder leiding van Oskar de Kuijer (zie elders op de website). Tot eind van dit jaar kan deze werkgroep nog gebruik maken van de subsidie van de provincie.

Uiteraard staan we altijd open voor goede ideeën. Voor informatie kun je terecht bij energiezuinig@vogelwijk.nl