Warmte-Koude-Opslag (WKO)

De werkgroep WKO zit niet stil. We zijn dan ook verheugd, dat we in dit stadium een aantal vorderingen kunnen melden in ons onderzoek naar de mogelijkheden van WKO in de Vogelwijk. WKO is geschikt voor alle goed geïsoleerde woningen, zowel in de ‘nieuwbouw’ als in de ‘oudbouw’. Op dinsdag 9 april 2024 organiseren we een bewonersavond. De werkgroep WKO zal dan de stand van zaken presenteren en hoe verder. Klik hier voor de uitnodiging en het programma. 

Een eerste inventarisatie heeft duidelijk gemaakt, dat er op dit moment vijftien huishoudens interesse hebben in WKO. Het zal duidelijk zijn: hoe meer (potentiële) deelnemers, des te groter de kans van slagen. Ook de propositie die we te zijner tijd aan de wijkbewoners kunnen voorleggen, wordt financieel aantrekkelijker naarmate er meer deelnemers zijn. 

In dit document kun je wat achtergrondinformatie vinden over WKO.

De kosten
Geïnteresseerde huishoudens die gegevens over hun energieverbruik met ons hebben gedeeld (of dat nog gaan doen), ontvangen een inschatting van de kosten en baten bij een eventuele overstap naar een WKO-installatie. Wat precies de kosten per huishouden zullen zijn, hangt af van de persoonlijke situatie en keuzes. Dit is nog onderwerp van nader onderzoek en is ook afhankelijk van het aantal deelnemers. Dit wordt nader toegelicht tijdens de informatiebijeenkomst op 9 april 2024.

Nieuwsgierig naar een globale inschatting van de kosten en baten van WKO-installatie? Klik hier. Daar vind je ook een overzicht van de subsidie- en financieringsmogelijkheden, de meerwaarde van een WKO en andere wetenswaardigheden. 

Mocht je overigens ook enthousiast zijn, maar heb je dit nog niet laten weten, of als er vragen zijn, stuur dan even een mailtje naar energiezuinig@vogelwijk.nl. Opgave verplicht je op dit moment nog tot niets.