Roofclix in de Vogelwijk?

Homepage Nieuws

Als nieuwe mogelijkheid voor energiebesparing door middel van isolatie, in combinatie met verhoging van wooncomfort, bestrijding van hittestress en langere levensduur van dakbedekking, zijn Roofclix het overwegen waard om toe te passen op woningen in de Vogelwijk.

Voor de realisatie van Roofclix hebben we een aparte mailgroep gemaakt van ruim 20 percelen die interesse hebben voor mogelijke uitvoering in 2023.
We maken hier één gezamenlijk project van, met een vaste m2 prijs (geraamd: ca. € 100,- per m2). Door het combineren van losse kleine projecten in Leiden wordt het financieel haalbaar voor meerdere percelen.

Aanmelden voor deze lijst kan tot 7 april via energiezuinig@vogelwijk.nl, met opgave van naam, adres en mailadres, t.a.v. Ben Schippers.

Klik hier voor meer informatie over Roofclix in de Vogelwijk