Portiek- en spouwmuurisolatie oudbouw

Homepage Nieuws

SPOUWMUURISOLATIE

De afgelopen tijd is er veel gebeurd in de wijk. We hebben met een bedrijf in een aantal straten de spouwmuren geïnspecteerd. Hieruit bleek dat alle gecontroleerde spouwmuren geschikt zijn om te isoleren. De spouwdikte verschilt per straat en varieert van 4,5-7,5 cm. Dat betekent dat niet overal alle soorten isolatiemateriaal kunnen worden gebruikt. Voor de smalle spouwmuren (onder de 5 cm) kunnen geen glaswolvlokken worden toegepast. Deze huizen zijn aangewezen op EPS-korrels, of iets dat daar op lijkt. In de muren met een spouw die breder is dan 5 cm kunnen alle beschikbare isolatiematerialen worden toegepast.

We hebben een bedrijf gevonden dat voor het najaar nog aan de slag kan en tegen een gunstige prijs kan isoleren. Inmiddels is er voor 20 woningen een offerte aangevraagd. Omdat de muuroppervlakte niet overal gelijk is, kan de prijs per woning verschillen.
Bij ieder huis waar een offerte wordt gemaakt, zullen de spouwmuren geïnspecteerd worden op geschiktheid en eventuele vervuiling.

Iedereen die gebruik wil maken van de mogelijkheid om de spouwmuren te laten isoleren kan dit aanvragen via de wijkambassadeur, Marcel Terlouw.


PORTIEKISOLATIE

De campagne om de enkelsteens muren in de portieken te isoleren, ligt momenteel even stil. We hebben in alle straten de portieken geïnspecteerd, omdat er twijfel was ontstaan of de portieken allemaal werkelijk enkelsteens zijn. Dit bleek wel het geval te zijn.
De portiekmuren – die tevens de binnenmuur zijn van het huis ernaast – moeten dus door de buren worden geïsoleerd. Het portiek wordt hierdoor 10-15 cm minder breed, dit is afhankelijk van de dikte van de isolatielaag. Het is dus belangrijk om hier met de buren overeenstemming over te hebben.
De prijsopgaven die enkele bedrijven in een eerder stadium hadden gedaan, waren nogal hoog, Hierdoor werd de terugverdientijd zo lang (soms meer dan 20 jaar), dat portiekisolatie op deze wijze niet rendabel is.

Na de zomer willen we kijken of er een mogelijkheid is om zelf op een eenvoudige wijze de portieken te isoleren. Ook willen we de mogelijkheid onderzoeken om het  werk op een goedkopere manier uit te besteden, bijvoorbeeld in samenwerking met een MBO-opleiding.
Iedereen die de enkelsteens muur in het portiek bij de buren wil laten isoleren, kan dit doorgeven aan de wijkambassadeur, Marcel Terlouw. Het is belangrijk om zelf het contact met de buren te leggen, want zij zullen toestemming moeten geven voor de isolatie.
 
Meer informatie bij:
Wijkambassadeur Energie
Marcel Terlouw
tel 06 2270 2224
e-mail: marcel-terlouw@ziggo.nl