Leids Burgerberaad: veel kansen voor snellere energietransitie

Ruim honderd Leidenaren, uit alle lagen van de bevolking, hebben zich de afgelopen maanden samen gebogen over de vraag hoe de energietransitie in Leiden versneld kan worden om zo de CO2-uitstoot omlaag te krijgen. Het leverde 24 zeer diverse voorstellen op, die zo praktisch en concreet mogelijk zijn uitgewerkt.

Na vijf zaterdagen met kennissessies, overleg en discussie, kwam het Burgerberaad zaterdag 9 december in de foyer van het stadhuis tot een afronding. Er werden de 24 voorstellen overhandigd aan de bestuurders van de stad. Wat opviel, was de respectvolle en prettige manier waarop de deelnemers met elkaar in gesprek gingen en de grote eenstemmigheid die in tien weken tijd was ontstaan.

Wat zijn de resultaten
Voor het opwekken van energie moet de gemeente op korte termijn de beschikbare warmtebronnen in kaart brengen, vindt het burgerberaad. Daarnaast zou de gemeente werk moeten maken van veel kleinschalige warmtenetten. Leg grote daken vol met collectieve zonnepanelen. Doe proeven met energieopslag en stroom delen op straat- of wijkniveau. En deel ledlampen, tochtstrips en radiatorfolie uit via de voedselbank. Een ander advies was om CO2 -reductie als speerpunt voor het mobiliteitsbeleid mee te nemen. En voor studentenhuizen een aansprekend motto: ‘van ontgroening naar vergroening’. Dat is een greep uit de voorstellen die het Leidse Burgerberaad over de energietransitie heeft opgeleverd. De adviezen gaan over zowel technische, financiële als sociale en organisatorische aspecten van de overgang naar minder energieverbruik en het benutten van schone energie. Het burgerberaad kwam ook met stevige adviezen over de rol van de gemeente zelf. Eén daarvan is dat de gemeente – veel meer dan nu – zelf een rolmodel in de energietransitie moet zijn. Dus: het goede voorbeeld geven, door zelf minstens zo ‘goed’ bezig te zijn als van de burger verlangd wordt.

Hoe nu verder
Er zitten ook voor onze wijk interessante adviezen bij. Doordachte en praktisch uitgewerkte voorstellen van honderd betrokken burgers: die oogst van het Burgerberaad is dus al binnen. Als het goed is, blijft het daar niet bij en zal de gemeenteraad, na een advies van burgemeester en wethouders, een flink aantal van deze voorstellen overnemen. Hoewel de meeste voorstellen geen grote investeringen vragen, moet daar dan wel geld voor in de begroting worden gevonden.

De voorstellen van het Burgerberaad zijn te vinden op de website GaGoed.nl: https://www.gagoed.nl/burgerberaad/. Het is nu aan het stadsbestuur om te bepalen welke voorstellen echt haalbaar zijn.