Verslag bewonersavond WKO

De opkomst bij de bewonersavond over WKO op 9 april was boven verwachting groot: er waren circa 25 geïnteresseerden. Dit is een korte samenvatting van de presentaties.

Els de Hullu deed de aftrap en kondigde haar aftreden aan als voorzitter van Vogelwijk Energiezuinig. Later die avond werd een woord van dank uitgesproken door Gosse Jensma en Marcel Terlouw voor haar inspanningen voor de energietransitie in de wijk.

Daarna nam Oskar de Kuijer het stokje over en gaf een toelichting op de stand van zaken van de WKO-plannen in de wijk en een overzicht gaf van de financierings- en subsidiemogelijkheden. Aan de hand van een rekenvoorbeeld nam hij iedereen mee in het totale kostenplaatje en wat dat op jaarbasis betekent als het gaat om de investeringskosten en jaarlijkse kosten. Wat precies de kosten en baten per huishouden zijn, hangt uiteraard mede af van persoonlijke keuzes en mogelijkheden: kun je de investering met eigen geld betalen, of moet je een lening/hypotheek afsluiten?

Voordelen van een WKO-systeem ten opzichte van andere verwarmingssystemen:

  • een WKO is een betrouwbare, duurzame en zuinige energiebron met een levensduur van circa 30 jaar.
  • de maandelijkse energiekosten gaan drastisch omlaag.
  • je maakt geen gebruik meer van fossiele brandstoffen en daarmee verminder je de CO2-uitstoot.
  • je bent niet meer afhankelijk van energieleveranciers en fluctuerende gasprijzen.
  • dit systeem is naast verwarmen ook in staat om te koelen en dat is niet onbelangrijk gezien de klimaatverandering. Hierbij moet wel vermeld worden dat hiervoor meestal de aanwezigheid van vloerverwarming essentieel is.

Vervolgens kwam Matthijs Kunenborg aan het woord, die vertelde over de ervaringen bij de Oranjerie, een duurzaam Centraal Wonen project in de Leidse Maredijkbuurt. Zij zijn voorloper en hebben een rekenmodel uitgewerkt op basis waarvan per huishouden een indicatieve berekening gemaakt worden van de kosten en baten van een WKO-installatie over een langere periode. Dit rekenmodel wordt ook ingezet voor de Vogelwijk. Als je dit ook wilt laten uitrekenen voor jouw woning, stuur dan een e-mail naar energiezuinig@vogelwijk.nl

Tot slot gaf Oskar de Kuijer een toelichting op de vervolgstappen. We horen begin mei of we de eerder toegekende subsidie mogen gebruiken voor voorbereidend onderzoek voor WKO in de Vogelwijk.

Het zal duidelijk zijn: hoe meer deelnemers, des te groter de kans van slagen. Bovendien wordt het financieel aantrekkelijker naarmate er meer deelnemers zijn. Er hebben zich inmiddels 27 potentieel geïnteresseerde wijkbewoners aangemeld.

Is jouw huis goed geïsoleerd en ben je ook enthousiast geworden, maar heb je dat nog niet laten weten? Stuur dan een e-mail naar energiezuinig@vogelwijk.nl. Het verplicht je nog tot niets. Je kunt daar ook terecht voor eventuele vragen.