Doorstart in afgeslankte vorm

Eind 2019 is de Stichting Vogelwijk Energiezuinig opgericht. Ruim vijf jaar heeft deze kleine groep actieve wijkbewoners hard gewerkt om haar doelen te realiseren: het verminderen van het energieverbruik, zodat in 2025 alle wijkbewoners gebruik kunnen maken van duurzame, hernieuwbare energiebronnen als alternatief voor aardgas. De activiteiten waren vooral gericht op verduurzaming van de huizen en het treffen van energiebesparende maatregelen.
Lees verder…