Gemeente deelt teGOEDbonnen uit voor duurzame maatregelen

Vanaf mei kunnen Leidse woningeigenaren teGOEDbonnen krijgen voor het uitvoeren van eenvoudige duurzame maatregelen, zoals tochtstrips, radiatorfolie, een waterbesparende douchekop, enzovoort. Elke woningeigenaar kan een bon ter waarde van maximaal 70 euro krijgen of kiezen voor een energiebesparingstraject van 70 euro.

Eind 2019 heeft het Ministerie van Binnenlandse zaken, als onderdeel van uitvoering van de Urgenda-uitspraak, de Regeling Reductie Energiegebruik bij koopwoningen geopend. Gemeenten konden een eenmalige uitkering aanvragen bij het ministerie, met als belangrijkste voorwaarde dat de activiteiten bijdragen aan de landelijke CO2-reductie. De gemeente Leiden heeft samen met de Omgevingsdienst West-Holland en zes regiogemeenten een voorstel ingediend. Het ministerie heeft dit goedgekeurd en een beschikking gegeven voor een uitkering van in totaal 3.150.000 euro voor de deelnemers.

Wethouder Fleur Spijker (Duurzame verstedelijking): “Goed nieuws, dit is weer een extra stimulans voor de energietransitie. Ik ben blij dat we met deze uitkering van het Rijk weer stappen kunnen nemen om Leiden energiezuiniger te maken en bewoners van Leiden enthousiast te maken om maatregelen te nemen; maatregelen die relatief makkelijk een besparing opleveren. We gaan nu aan de slag om de teGOEDbonnen zo snel mogelijk beschikbaar te stellen.”

De gemeente Leiden is bezig alles verder uit te werken. De gemeenteraad neemt nog een besluit over de ‘spelregels’ voor het uitkeren van de teGOEDbonnen. Na vaststelling van deze spelregels worden de tegoedbonnen verstrekt o.a. door de wijkambassadeurs via bewonersavonden. Naar verwachting zijn de teGOEDbonnen vanaf mei beschikbaar.

klik hier voor het interview met Fleur Spijker