Vervanging riolering en herinrichting openbare ruimte

De riolering in de Vogelwijk en in delen van de Raadsherenbuurt is ongeveer 45 jaar oud en moet vanwege de slechte kwaliteit vervangen worden. De rioolvervanging is een goede aanleiding om ook meteen de straten, trottoirs en het groen op te knappen. In de “Nota van Uitgangspunten rioolvervanging en herinrichting openbare ruimte Vogelwijk-Raadsherenbuurt” zijn de ontwerp- en beleidsuitgangspunten geformuleerd. Vogelwijk Energiezuinig laat onderzoek doen naar de mogelijkheden om de vernieuwing van de riolering zo mogelijk te combineren met de aanleg van een warmtenet.

De Nota is op 21 april 2020 behandeld in de raadscommissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid. Zowel Vogelwijk Energiezuinig als het Wijkcomité hebben een inspraakreactie naar de raadscommissie gestuurd in de hoop dat onze belangen worden meegewogen, op basis waarvan de raadsleden  een besluit kunnen nemen. 

Inmiddels is het kaderbesluit in de raadsvergadering van 23 april 2020 vastgesteld.
Klik hier voor de beantwoording van de gemeente op de inspraakreactie van het Wijkcomité.
Klik hier voor de beantwoording van de gemeente op de inspraakreactie van Vogelwijk Energiezuinig.