Doemee Leiden – online participatieplatform

De gemeente Leiden wil haar bewoners op zoveel mogelijke manieren betrekken, bij het maken van beleid of bij specifieke projecten. Het participatieplatform Doemee Leiden helpt daarbij. Hier kunnen bewoners op elk moment meedoen en een bijdrage leveren. Afhankelijk van het soort project of de vraag wordt dit platform ingezet om ideeën op te halen, te discussiëren, enquêtes te lanceren, de mening van bewoners kort te polsen over een standpunt, enzovoorts. Binnenkort kunnen onze wijkbebwoners daar ook terecht om mee te praten over de herinrichting van de wijk. Neem eens een kijkje.