Uitslag enquête bewonersonderzoek

Vogelwijk Energiezuinig is nu ruim drie jaar bezig om te komen tot een duurzame Vogelwijk. We vonden het daarom een goed moment om met elkaar de stand van zaken te evalueren. Dat hebben we eind november 2021 gedaan met ons kernteam. Klik hier voor een samenvatting van de uitkomsten van de evaluatie. Deze terugkoppeling is eerder als advertorial geplaatst in de Praatvogel van december 2021.
Omdat we ook feedback wilden krijgen uit de wijk, hebben we in januari een enquête uitgezet. Ten eerste omdat we ons afvroegen waar de wijkbewoners behoefte aan hebben. En ten tweede omdat we benieuwd waren wat de wijk van onze activiteiten vindt. Met andere woorden: zijn we op de goede weg, of moeten we dingen anders doen. 

Toelichting
Er is voor gekozen om de enquête te sturen naar de 220 abonnees van onze digitale nieuwsbrief. Hierdoor hebben we papier bespaard en zijn we tegemoet gekomen aan bezwaren vanuit de wijk bij eerdere huis-aan-huisacties, waar we papieren flyers hebben verspreid. Om toch zoveel mogelijk wijkbewoners te bereiken, zijn er posters in de wijk opgehangen en was de enquête ook te vinden op onze website. We kunnen niet vaststellen hoeveel bewoners via die weg de enquête hebben ingevuld.

De respons was boven verwachting: 97 respondenten. Procentueel is dat 44% (van de 220 verzonden enquêtes), of 25% (van het totaal aantal woningen in de wijk).
Ben je nieuwsgierig naar onze bevindingen, klik dan op deze link. Daar vind je ook alle antwoorden op de gestelde vragen en meer toelichting op de resultaten van de enquête.

Hoe nu verder
De resultaten van de enquête sterken ons in de al eerder uitgezette koers naar aanleiding van de gehouden evaluatie. Dat betekent dat we doorgaan, zij het op de ‘waakvlamstand’. Dat vullen we als volgt in:

  • We blijven als kerngroep wijkbewoners de helpende hand bieden op weg naar de energietransitie waar dat mogelijk is.
  • De energiecoaches gaan invulling geven aan een actieve(re) aanpak, om zo de wijkbewoners te stimuleren hun huis te verduurzamen en energiebesparende maatregelen te treffen en ze daarbij te ondersteunen.
  • Als er ideeën uit de wijk komen en er belangstelling voor is om samen aan de slag te gaan met de buren of andere wijkbewoners, dan ondersteunen en faciliteren we dit van harte. Voorbeeld: themagroepje hybride warmtepompen.
  • Als er enthousiasme is vanuit de wijk voor nieuwe initiatieven, dan omarmen we die en proberen dit samen op te pakken.
  • We blijven in gesprek met de gemeente, onder andere over de Transitievisie Warmte en de verdere uitwerking daarvan voor de Vogelwijk.
  • We blijven de wijk informeren door middel van digitale nieuwsbrieven, de Praatvogel en via de website.

Als er meer bewoners actief meedoen, kunnen we meer activiteiten oppakken.
Heb je wat tijd over en wil je iets voor de wijk betekenen?
Laten we dan samen aan de slag gaan en meld je aan bij:
energiezuinig@vogelwijk.nl