Fred Mulder

Bewoners aan het woord … Fred Mulder (69) woont samen met Els aan de Leeuwerikstraat 35. Vrijwel meteen nadat zij hun huis in 1996 betrokken, zijn zij met isoleren begonnen. En dat niet alleen, er kwam al snel een zonneboiler en begin mei van dit jaar kwam er een tweede editie zonnepanelen en is ook het dak geïsoleerd.

Tijdens het interview zitten we lekker in hun zonnige voortuin, terwijl er van alles af- en aanvliegt, want de tuin blijkt een ideale biotoop voor heel veel insecten. Tegelijk klimmen er mannen ladders op en af, want zowel bij Fred als bij de buren worden zonnepanelen gelegd. Bij Els en Fred is dit de tweede reeks alweer, want de vorige waren vijftien jaar oud en leverden bij lange na niet het rendement van de huidige generatie. 

Dankzij treinstaking dak geïsoleerd
Het besluit om niet alleen de panelen te vervangen maar ook het dak aan te pakken, had vooral te maken met een gecancelde stedentrip. Ze zouden in december 2019 per trein naar Lyon gaan, maar door de staking van het treinpersoneel ging dat niet door. Op de dag dat ze eigenlijk zouden vertrekken, zag Fred dat het dak lekte. Er werd een dakdekker bijgehaald, die constateerde dat de dakpannen veel te krap waren gelegd, waardoor ze elkaar niet goed overlapten. Er moesten dus pannen bij, waarvan ze gelukkig nog een voorraadje in de schuur hadden liggen. Dat betekende dat er ook pannenlatten bij moesten komen en enkele rotte latten moesten worden vervangen. “Dat probleem zie je bij meer huizen in de wijk. Ze zijn gebouwd in crisistijd en er is veel op materiaal bezuinigd”. Van de nood werd een deugd gemaakt: “Als je dan toch bezig bent, kun je meteen ook het dak isoleren”, zegt Fred ervan. Tussen de latten en de pannen kwam ATI PRO, een Frans isolatiemateriaal met 3,3 als R-waarde. Ook hebben ze meteen een mooie dakkoepel laten maken, die niet alleen veel licht geeft in het trappenhuis, maar waardoor ze ook eenvoudig op het dak kunnen komen: voor het schoonmaken van de zonnepanelen én om de meeuwen te verjagen.

Kompas uit de kampeeruitrusting
Sinds ze in het huis zijn komen wonen, zijn ze al bezig met het comfort en de duurzaamheid van deze woning. De vloer trok koud op en daarom hebben ze de kruipruimte met schelpen laten volstorten: Zeeuwse schelpen, van Isoschelp uit Yerseke. Ook zijn de spouwmuren al snel geïsoleerd en er zijn in de loop van de tijd veel kleine maatregelen genomen. Fred is daar enthousiast over, maar is dat minder over de warmteboiler die ze twintig jaar geleden met subsidie hebben aangeschaft. Dat apparaat heeft het eigenlijk nooit gedaan. Het bedrijf dat de boiler aanlegde, had totaal geen expertise. Zo wisten ze niet dat een zonneboiler op het zuiden moet zijn gericht én wisten bovendien niet waar dat zuiden dan wel zou kunnen liggen. Fred heeft ze dat toen met een kompas uit zijn kampeeruitrusting duidelijk gemaakt. Terugkijkend zegt Fred daarvan, dat ze eigenlijk te vroeg waren. Bedrijven hadden nog veel te weinig kennis van zaken. “Die ervaring heeft er welk voor gezorgd dat we nu minder geneigd zijn tot pionieren”.

Tweede ronde zonnepanelen
Fred is erg enthousiast over de manier waarop de zes nieuwe panelen er zijn gekomen. Hij vindt dat Gosse Jensma daarvoor een groot compliment verdient, want die heeft sessies met potentiële kopers belegd waar hij alle vragen die leefden, heeft beantwoord. Ook heeft hij geholpen bij het aanscherpen van de criteria voor de offerte-aanvragen en werden er groepsoffertes aangevraagd, waarna vervolgens ieder zijn eigen leverancier kon kiezen.
‘’Het is natuurlijk leuk als je al je inspanningen terugziet op je energierekening. En het is nog mooier dat je een bijdrage kunt leveren aan een duurzame samenleving. Maar voor mijzelf vind ik het ook bijzonder dat je de energie van de zon kunt benutten”.

Gasleidingen laten liggen
Kijkend naar een wijkbrede aanpak van warmtevoorziening, is Fred vrij duidelijk. Het gebruik van restwarmte uit bijvoorbeeld Rotterdam is op zich wel een mooie gedachte, maar je houdt daarmee het gebruik van fossiele brandstoffen in stand. Bovendien ben je dan aangewezen op één leverancier en is er geen concurrentie. Fred ziet er meer in dat bij de vervanging van het riool de gasleidingen blijven liggen en zo nodig worden opgeknapt. Op termijn kunnen ze dan worden gebruikt voor waterstofgas.