Herinrichting Vogelwijk – extra editie nieuwsbrief

Nieuws

De riolering in de Vogelwijk en in delen van de Raadsherenbuurt is ongeveer 45 jaar oud en moet vanwege de slechte kwaliteit vervangen worden.
Het Wijkcomité Vogelwijk en Vogelwijk Energiezuinig trekken hierin gezamenlijk op, gezien de vele raakvlakken en gezamenlijke belangen. We houden jullie op de hoogte van de vorderingen. We hebben de gemeente Leiden – in de persoon van David van Zanten – bereid gevonden om in deze extra editie van de nieuwsbrief een toelichting te geven op het proces.