Wijkgesprek energietransitie Leiden

Op dinsdag 21 september 2021 om 20:00 uur had de gemeente Leiden voor de Vogelwijk een informatiebijeenkomst georganiseerd om met elkaar van gedachten te wisselen over de energietransitie. Er waren zo’n 30 geïnteresseerde bewoners aanwezig. Er zijn in totaal acht wijkgesprekken geweest. Begin volgend jaar moet de gemeente Leiden – zoals iedere gemeente in Nederland – een warmtetransitie-visie opleveren. Veel van de input die uit de wijken komt, wordt daarin meegenomen. Een uitgelezen kans dus om onze stem te laten horen: willen we stadswarmte, of toch die alternatieve, lokale oplossing, individueel of collectief?

Youri Haasbroek, procesregisseur energietransitie bij de gemeente Leiden, gaf een uitgebreide toelichting op de warmtetransitie in Leiden en de Vogelwijk. Achtereenvolgens kwamen aan bod: de huidige stand van zaken, de mogelijke oplossingen en de vervolgstappen. Klik hier voor zijn presentatie.
Na deze introductie raakt de zaal op stoom en kwamen de vragen los.

In drie groepen zijn vervolgens enthousiaste gesprekken gevoerd en zijn er veel vragen gesteld, die aan de gemeente worden meegegeven. De gemeente gaat deze apart beantwoorden. Daar hebben ze nog even tijd voor nodig en komen daar zo spoedig mogelijk op terug. Wat zegt de gemeente tot slot: “We willen vaker gesprekken als afgelopen week organiseren over de energietransitie en wat dat betekent voor u en uw wijk. Wat dat betreft hopen we u weer spoedig te mogen ontmoeten”.

Klik hier voor de link naar het verslag dat van de avond gemaakt is: 8 wijkgesprekken – Leidse energietransitie, Stadswarmte of toch die alternatieve, lokale oplossing (magazine-on-the-spot.nl)

Voor vragen kun je contact opnemen met Ansâr Ahmadali, Communicatieadviseur Energietransitie gemeente Leiden: e-mail: a.ahmadali@leiden.nl

Hieronder een overzicht van een aantal websites die interessant kunnen zijn voor advies, ondersteuning, meer informatie en tips om aan de slag te gaan. 

Erfgoed Leiden (kosteloos advies voor verduurzaming van vooroorlogse woningen)

Homepage (erfgoedleiden.nl)

Vogelwijk Energiezuinig (het bewonersinitiatief uit uw wijk dat zich inzet voor verduurzaming van de wijk)

WIE ZIJN WIJ EN WAT DOEN WIJ Stichting Vogelwijk Energiezuinig is een bewonersinitiatief – Vogelwijk Energiezuinig

Uw wijkambassadeur duurzaamheid (voor advies, aanspreekpunt in de wijk, duurzaamheidsacties, initiatieven in de wijk en contacten met bijv. energiecoaches)

Wijkambassadeurs | GaGoed Leiden / Yung Lie

Informatie van de gemeente (beleidsstukken, nieuws, onderzoeken en studies) waaronder de studie van Fakton waar een aantal keer in de presentatie naar verwezen werd

Energietransitie in Leiden – Gemeente Leiden

Subsidie Lokale Initiatieven (financiële ondersteuning voor acties die leiden tot verduurzaming van de wijk)

Subsidie Lokale energie-initiatieven Leiden – Gemeente Leiden

Duurzaam Bouwloket (advies verduurzamen van specifieke type woningen, m.n. na-oorlogs, en energiescans)

Duurzaam Bouwloket | Leiden

GaGoed-website (inspiratie, duurzaamheidstips en verhalen van anderen. Ook over circulaire economie, biodiversiteit en klimaatadaptatie)

GaGoed Leiden