Vogelwijk kansrijke wijk?

In de Transitievisie Warmte staat dat de gemeente Leiden gaat starten in negen kansrijke wijken met buurt-/wijkuitvoeringsplannen: Stevenshof, Zuidwest, de Mors, Leiden Noord, Merenwijk, Houtkwartier, Vogelwijk, Meerburg en Waardeiland/de Waard.
Op dit moment is de gemeente aan het kijken welke wijken het meest logisch zijn om mee te starten, want alle negen tegelijk is te veel. Er moet dus geprioriteerd worden. Zoals het er nu naar uit ziet, zijn dat de Stevenshof, Zuidwest, Meerburg, Merenwijk en Waardeiland/de Waard. Het idee is dat in die wijken eerst onderzocht gaat worden wat de beste opties zijn, daarover in gesprek gaan met de wijk, pilots opstarten etc.

De Vogelwijk komt dus pas later aan de beurt. Daar zijn twee redenen voor:

  1. er zijn voor de Vogelwijk niet direct alternatieve (lokale) warmtebronnen beschikbaar;
  2. de herinrichting van de wijk en de rioolvervanging staan nu bij ons op stapel. Daarom zal de komende jaren niet alles weer opnieuw overhoop gehaald worden voor bijvoorbeeld de aanleg van een warmtenet.

Welke wijken het eerst aan de beurt zijn, is een politiek-bestuurlijke keuze, die nog niet is gemaakt. Verder zegt de gemeente: “Het betekent niet dat we in die andere (kansrijke) wijken (redactie: zoals Vogelwijk) helemaal niks doen: we blijven lokale initiatieven ondersteunen, beleid maken op het gebruik van bodemenergie, de wijkambassadeurs/energiecoaches inzetten etc.”.

Dit alles neemt natuurlijk niet weg, dat Vogelwijk Energiezuinig blijft doorgaan met haar activiteiten en de ontwikkelingen op het gebied van de energietransitie blijft volgen. We praten ongeveer maandelijks met de gemeente over de energietransitie in onze wijk. We houden jullie uiteraard op de hoogte.


Energietransitie: gemeente komt binnen twee jaar met eerste uitvoeringsplannen

Voor de transitie naar een aardgasvrij Leiden in 2050 gebeurt er van alles, maar er is ook nog veel onduidelijk. Inwoners zijn bezig met individuele oplossingen voor hun warmtevoorziening, zoals het plaatsen van zonnepanelen, maar de in het vooruitzicht gestelde gemeentelijke uitvoeringsplannen voor een warmteaanpak per wijk zijn voorlopig nog niet klaar. De eerste worden binnen twee jaar verwacht. Klik op dit nieuwsbericht van Dit blijkt uit het antwoord van de gemeente Leiden op vragen van omroep Sleutelstad over de voortgang van de energietransitie in Leiden. Lees hier meer.