Samenwerken aan een energiezuinige Vogelwijk

Homepage Nieuws

Op 27 maart a.s. presenteert Vogelwijk Energiezuinig samen met de wijkambassadeur (Marcel Terlouw) enkele concrete maatregelen. Hiermee kunnen we met elkaar aan de slag gaan in onze buurt.

Waar: Speeltuingebouw Vogelwijk, Nachtegaallaan 25, Leiden
Wanneer: 27 Maart 20.00 uur – 21.30 uur; inloop: vanaf 19.30 uur

Klik voor meer informatie op: flyer Vogelwijk2


Eindelijk kan ik met zekerheid zeggen: de gemeente gaat de komende jaren geen warmtenet aanleggen in de Vogelwijk.  Wij horen niet bij de vijf Leidse wijken die gaan starten met WarmteLINQ+ en rond 2027 restwarmte uit de haven van Rotterdam krijgen. Voor ons zal zo’n warmtenet niet eerder dan 2035 aan de orde komen. Nog een hele tijd dus! Wat te doen in de tussentijd?

Anders dan met de omschakeling naar aardgas 70 jaar geleden gaat er géén uniforme oplossing komen voor iedereen. Er zijn meerdere manieren om duurzaam, betaalbaar en haalbaar je warmtevoorziening te regelen. De onvoorspelbare energiemarkt, de prijzen en het klimaat maken dat niemand kan afwachten. De energietransitie zal achter elke voordeur gevoeld worden, ook hier in de Vogelwijk.
Daarom organiseren we op 27 maart een avond in de Speeltuin waarin we vier opties toelichten die geschikt zijn voor onze huizen.  Elk van deze vier is kansrijk maar moet verder uitgevogeld worden en natuurlijk: hoe meer mensen meedoen, hoe haalbaarder en betaalbaarder voor iedereen.

Dus tot 27 maart! Kom je huis toekomstbestendiger maken; dus zuiniger, comfortabeler en meer waard. 

Tot dan,
Els de Hullu